Rezervări şi comenzi:

Termeni si Conditii

Site-ul ilcantuccio.ro este administrat de Prompt Food SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str. Sold. Tudor Ion nr. 13,  inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J40/940/2014, CIF RO32715488

Accesul și utilizarea site-ului www.ilcantuccio.ro sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând site-ul www.ilcantuccio.ro, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și Prompt Food SRL sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare. In privinta prelucrarii datelor dumneavostra cu caracter personal in contextul interactionarii cu acest site, va rugam sa consultati Politica de Confidentialitate, precum si Politica privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului disponibile pe site: www.ilcantuccio.ro

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Prin termenul “vizitator” al site-ului se înțelege orice persoană care va accesa site-ul. Prin termenul “utilizator” al site-ului se înțelege orice “vizitator” care se înregistrează ca și “utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de mai jos, aveti optiunea de a sa parasiacest site. Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor afișate pe  ilcantuccio.ro implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale site-ului www.ilcantuccio.ro fără o notificare în prealabil. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Nu sunt permise:
1. copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;

  1. încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informatiilor publicate, sau îcercarea de a acționa în acest scop;
  2. folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comercialesau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Disponibilitatea Serviciului
Prompt Food SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. Prompt Food SRL nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică / juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. Prompt Food SRL poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

Obligațiile de înregistrare
Pentru a putea cumpăra /comanda de pe www.ilcantuccio.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe site. De asemenea, pentru a beneficia de produsele de pe website este necesară o comandă minima.
Pentru informatii cu privire la modul de prelucrare a datele cu caracter personal, scopul solicitarii, temeiul legal al acestora precum si necesitatea consimtamantului dumneavostra, va rugam sa consultati Politica de Confidentialitate, precum si Politica privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului, disponibile pe site www.ilcantuccio.ro

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale, complete și nealterate despre dumneavoastră.

Preț și modalități de plată
Prețurile prezentate includ TVA conform legislatiei in vigoare.

Prețul de achizitie prezentat pe bonul fiscalva fi același cu cel prezentat pe website la momentul achiziției. rețul minim de achiziție este în valoare de 50 lei.

Plata produselor se efectuează în numerar, cu Tickete Restaurant, prin card debit / credit la livrarea produsului sau prin card debit /credit la plasarea comenzii online.

Plata la livrare: comanda se achită reprezentantului Companiei în momentul livrării comenzii prin plata ramburs.

Plata online: comanda se achită cu cardul bancar prin intermediul ……. În cazul în care ați ales metoda de plată cu ajutorul cardului bancar, este necesar să completați un formular cu informații despre cardul dumneavoastră, pe o pagină securizată.

Informații privind livrarea
Clientul/Cumparatorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea produsele dorite in cosul de cumparaturi, urmand a finaliza Comanda efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres. Odata adaugat in cosul de cumparaturi, un Produs este disponibil pentru achizitie in masura in care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui Produs in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.

Prin finalizarea Comenzii Cumparatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Cumparatorul consimte ca Vanzatorul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vanzator, in orice situatie in care este necesara contactarea Cumparatorului.

Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Cumparator, in urma unei notificari prealabile adresate Cumparatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

– neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;
– invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de Prompt Food SRL, in cazul platii online;
– datele furnizate de catre Client/Cumparator, pe site sunt incomplete si/sau incorecte;

Vanzatorul va putea amana rambursarea sumei pana la primirea unei dovezi conform careia acestea au fost deteriorate sau neconforme.

In cazul in care un produs si/sau Serviciu comandat de catre Cumparator, nu poate fi livrat de catre Vanzator, acesta din urma va informa Clientul/Cumparatorul asupra acestui fapt si va returna in contul Cumparatorului contravaloarea Produsului si/sau Serviciului, in termen de maxim …… zile de la data la care vanzatorul a luat la cunostinta acest fapt.

Termenul de livrare va fi comunicat la momentul plasării comenzii. Livrarea se face de către compania noastră, la adresa specificată de client. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră.

În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresă sau puncte de reper, va rugam să introduceți în casuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii.

Drepturile de autor (Copyright)
Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de Prompt Food SRL sau de afiliații / partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisa a Prompt Food SRL. Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, logo și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Prompt Food SRL sau a afiliaților / partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al companiei Prompt Food SRL, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care website-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de Prompt Food SRL și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de Prompt Food SRL prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail: promptfood.dns@gmail.com

Politica de confidențialitate
Aspectele mentionale mai jos se vor completa si se vor interpreta impreuna cu prevederile Politicii privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul site-ului, disponibile pe website, precum si ale Politicii de Confidentialitate, dispobinile pe website: www.ilcantuccio.ro
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii / dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum si ale predeverilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”), Prompt Food SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice. Refuzul de a furniza datele vă interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale site-ului companiei. Prompt Food SRL, prin intermediul site-ului www.ilcantuccio.ro, prelucrează adresa de email a utilizatorilor. Adresele de email vor fi stocate în baze de date computerizate. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un e-mail la promptfood.dns@gmail.com sau cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență Bucuresti, Sector 3, Str. Sold. Tudor Ion nr. 13

 

Prompt Food SRLse obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvaluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare.

Prompt Food SRL nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

Prompt Food SRL nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Responsabilități privind produsele
Prompt Food SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător.

Limitarea răspunderii
Prompt Food SRL nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă . Prompt Food SRL a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

  1. utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
  2. costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe website;
  3. acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
  4. declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
  5. orice altă problemă legată de serviciile website-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe website, postat pe website de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de corespondență Bucuresti, Sector 3, Str. Sold. Tudor Ion nr. 13, sau la adresa de e-mail promptfood.dns@gmail.com

Acest website este oferit în această formă fără alte garanții. Prompt Food SRL nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

Litigii
Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest website, utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și Prompt Food SRL În cazul unor eventuale conflicte între Prompt Food SRLși clienții săi, se va încerca, mai întâi, rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu plasarea comenzii, clientul acceptă fără obiecții Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din comandarea produselor disponibile pe website-ul www.ilcantuccio.ro